Hadarna, Hadarna. “Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam”. Didaktika: Jurnal Kependidikan 9, no. 1 (February 13, 2020): 36-47. Accessed January 26, 2021. https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/10.