Ilham, D. “Persoalan-Persoalan Pendidikan Dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam”. Didaktika: Jurnal Kependidikan, Vol. 9, no. 2, May 2020, pp. 179-88, https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/22.