[1]
D. Ilham, “Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam”, didaktika.j.kep, vol. 9, no. 2, pp. 179-188, May 2020.