Ilham, D. (2020) “Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam”, Didaktika: Jurnal Kependidikan, 9(2), pp. 179-188. Available at: https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/22 (Accessed: 17January2021).