Ilham, Dodi. 2020. “Persoalan-Persoalan Pendidikan Dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam”. Didaktika: Jurnal Kependidikan 9 (2), 179-88. https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/22.