ILHAM, D. Persoalan-Persoalan Pendidikan dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam. Didaktika: Jurnal Kependidikan, v. 9, n. 2, p. 179-188, 4 May 2020.