Hadarna, H. (2020). Pendidikan Anak Dalam Perspektif Islam. Didaktika: Jurnal Kependidikan, 9(1), 36-47. Retrieved from https://jurnaldidaktika.org/contents/article/view/10