(1)
Ilham, D. Persoalan-Persoalan Pendidikan Dalam Kajian Filsafat Pendidikan Islam. didaktika.j.kep 2020, 9, 179-188.